AZƏRKİTAB-Kitab Təbliğatı Mərkəzi

Fəaliyyətə başlayandan hər zaman insanların maariflənməsini, onların kitaba marağının artmasını özünə amal  seçmiş, ölkədə kitabın, mütaliənin elm və təhsilin inkişafında, gənc nəslin milli ruhda yetişməsini, nitq və təfəkkürün formalaşmasını qarşısına məqsəd qoymuşdur.