About us

“AZƏRKİTAB-Kitab Təbliğatı Mərkəzi” Fəaliyyətə başlayandan hər zaman insanların maariflənməsini, onların kitaba marağının artmasını özünə amal seçmiş, ölkədə kitabın, mütaliənin elm və təhsilin inkişafında, gənc nəslin milli ruhda yetişməsini, nitq və təfəkkürün formalaşmasını qarşısına məqsəd qoymuşdur.

/**/